Księgowość

Oferujemy naszym klientom kompleksowa obsługę księgową:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT
 • prowadzenie rozliczeń unijnych VAT- UE
 • wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i      rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
 • pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont
 • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i  innych urzędach w      zakresie naszego umocowania
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o  przedsiębiorstwie w Urzędzie      Skarbowym i ZUS
 • wypełniane wniosków o zwrot podatku VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych VZM
 • rozliczanie dochodów zagranicznych i zwrotu podatku dochodowego zapłaconego za granicą
 • zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą, w związku z prowadzona działalnością gospodarczą  
 • wypełnianie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowych i      Wojewódzkich Urzędów  Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych oraz      Sanepidu.