Kadry i płace

       Dla klientów, którzy powierzają nam prowadzenie ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów, prowadzimy również obsługę kadrowo-płacową.

W zakres obsługi kadrowo-płacowej wchodzi m.in.:

  • sporządzanie list płac
  • przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
  • przygotowywanie deklaracji miesięcznych z tytułu podatku dochodowego  osób  fizycznych (pracownicy      zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)
  • przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników