Elżbieta Mazurek
Mgr ekonomii - specjalizacja rachunkowość;    
Podyplomowe studia w zakresie ekonomii – specjalność rachunkowość;
Uprawnienia ministerialne w zakresie rachunkowości;
Doświadczenie w prowadzeniu księgowości w dużych podmiotach gospodarczych o złożonej strukturze organizacyjno – prawnej.

certyfikatMariusz Mazurek
Mgr nauk społecznych – specjalizacja socjologia i politologia;      
Podyplomowe studia w zakresie prawa;
Podyplomowe studia w zakresie ekonomii – specjalność rachunkowość;
Certyfikat UE – Księgowość w jednostkach gospodarczych w Unii Europejskiej;
Doświadczenie w rozliczaniu podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem kwestii  prawno – podatkowych.

certyfikat


Piotr Lempert
Mgr prawa;      
Podyplomowe studia w zakresie ekonomii – specjalność rachunkowość;
Certyfikat UE – Księgowość w jednostkach gospodarczych w Unii Europejskiej;
Doświadczenie w rozliczaniu jednostek gospodarczych oraz osób fizycznych z należności otrzymanych poza krajem.

certyfikat


o nas
strony www, hosting - www.maxbi.net